Fiscaal, juridisch en hypotheek advies


Goed advies is van het allergrootste belang wanneer u tot de aankoop van een woning overgaat

Om uw belangen te behartigen is het van fundamenteel belang dat u een beroep doet op de diensten van een goede Spaanse advocaat. Bemont kan lokale juristen en fiscalisten aanbevelen die vloeiend Frans, Nederlands, Engels en natuurlijk ook Spaans spreken. Ze zullen u adviseren over de beste manier om uw nieuwe woning te kopen. Koopt u het eigendom bijvoorbeeld in uw eigen naam of via een nationale of buitenlandse onderneming, koopt u het beste samen met uw echtgeno(o)t(e) en/of kinderen, wat met het erfrecht enzovoort?

Vóór de aankoop zal uw advocaat eveneens controleren of alles vanuit fiscaal en juridisch oogpunt in orde is. Hij zal verder ook zorgen voor de administratieve procedures zoals:

  • Fiscale verplichtingen
  • Inschrijving van het eigendom in het kadaster
  • De wijziging van eigenaar doorgeven
  • Adviseren bij betalingen via overschrijving
  • Identificatienummer voor buitenlanders of NIE (Número de Identificación de Extranjero) aanvragen
  • Bijkomende diensten verlenen waar nodig

Bovenop de aankoopprijs moet u rekenen extra kosten op ongeveer 12-14% (herverkoop/wederverkoop vs. Nieuwbouw projecten. Deze omvatten:

  • Overdrachtsbelasting: 8% afhankelijk van de aankoopprijs voor herverkoop/wederverkoop of 10% voor nieuwbouw
  • De notariskosten en allerlei belastingen: ±3%
  • De honoraria van uw advocaat: ±1,2%

Voor kopers die willen kopen met een banklening kunnen wij lokale banken aanbevelen waar sommige van de werknemers uw taal spreken.

Zodra de aankoop is afgerond, zal uw advocaat u helpen met het regelen van de contracten met de lokale nutsbedrijven en het openen van een bankrekening (om via domiciliering uw gas-, elektriciteits- en waterfacturen te betalen) en zal hij de syndicus laten weten dat u de nieuwe eigenaar bent.

Als eigenaar van een eigendom in Spanje, bent u verplicht om elk jaar een Spaanse belastingaangifte in te dienen. Ook op dat vlak kan uw advocaat het nodige voor u doen.